Home » spelregels

Spelregels vanaf september 2015

 1. Iedereen is welkom voor deelname aan een activiteit of voor het plannen van een activiteit.
 2. Tijdens het knutselatelier en bij de overige activiteiten in de Skuorre waar geen aanmelding voor nodig is, geldt vol is vol.
 3. Bij activiteiten waar wel een aanmelding voor nodig is, geldt vol is vol.
 4. De activiteiten worden in beginsel in De Skuorre georganiseerd.
 5. Bij activiteiten in De Skuorre is het dragen van schoeisel door kinderen verplicht.
 6. Bij kinderen onder de zes jaar of bij medische redenen kunnen de ouders verplicht worden om te blijven.
 7. Activiteiten op een eigen locatie kunnen eveneens, maar dan geldt een toeslag van minimaal € 10 per keer voor de benzine.
 8. Voor alle (besloten of op locatie) activiteiten geldt een aanbetaling van 50% van het verschuldigde en overeengekomen bedrag.
 9. Niet op tijd betalen, kan inhouden dat de gewenste datum en tijd aan een andere gegadigde wordt vergeven,
 10.  De Blije Papegaai kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Iedere aansprakelijkheid wordt afgewezen.
 11. Het aantal deelnemers kan tot 24 uur voor aanvang van de activiteit gewijzigd worden. 
 12. Indien tijdens de activiteit het aantal deelnemers minder is als afgesproken, dan dient voor het afgesproken aantal deelnemers betaald te worden.
 13.  Indien er meer deelnemers komen dan afgesproken, dan kan er tot 24 uur voor aanvang van de activiteit nog overlegd worden met de coördinator.
 14. Als er geen afspraken gemaakt zijn en afspraken door De Blije Papegaai niet per mail bevestigd zijn, dan is het uitdelen van snoep of drinken of zelf meegebrachte etenswaar in De Skuorre niet toegestaan. 
 15. Het maximum aantal deelnemers op locatie is afhankelijk van de ruimte en de activiteit.
 16. Het minimum aantal volwassendeelnemers bij een besloten activiteit is vier personen.
 17. Voor kinderfeestjes geldt altijd een onder grens van zes kinderen, met andere woorden reserveert men een feestje voor vier kinderen, dan moet er voor zes kinderen worden betaald.
 18. Het aanbod van activiteiten en workshops kan per dag wisselen. Een niet (meer) op de website voorkomende aanbod, behoort dus niet altijd automatisch tot de mogelijkheden. 
 19. Bij overmacht (ziekte of andere legitieme reden) kan De Blije Papegaai de geplande activiteit niet laten doorgaan of verzetten of het geld terugstorten. 
 20. In alle onvoorziene omstandigheden ligt de beslissing altijd bij De Blije Papegaai.

 

Privacy mei 2018

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

De Blije Papegaai verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of hebt gemaakt van de workshops of kinderfeestjes van De Blije Papegaai of  informatie heeft aangevraagd. Deze gegevens heeft u zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: - NAW-gegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Rekeningnummer

Met welk doel De Blije Papegaai persoonsgegevens verwerkt. 

 • Wij gebruiken persoonsgegevens voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Dit kan zijn om:
 • Reservering workshop, kinderfeestje, Uitnodigingen voor de verschillende mogelijkheden in het atelier en op locatie. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Wij verwerken ook de persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren?

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als wettelijk verplicht is of nodig is voor de afhandeling er van. Wat betreft mailingbestand ten behoeve voor uitnodiging workshop, kunt u zich zelf uitschrijven via een bericht te sturen naar DeBlijePapegaaiterherne@gmail.com

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden en deze zullen we uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar deblijepapegaaiterherne@gmail.com.  Foto’s die geplaatst zijn op social media, kunnen op uw verzoek worden verwijderd.

Social media en foto’s
Tijdens workshops en  kinderfeestjes kunnen foto’s gemaakt worden voor promotie doeleinden, zoals website, facebook en instagram. Wilt u dit liever niet, kunt u dit aangeven voor de workshop of kinderfeestje begint.