Spelregels vanaf september 2015

 1. Iedereen is welkom voor deelname aan een activiteit of voor het plannen van een activiteit.
 2. Tijdens het knutselatelier en bij de overige activiteiten, waar geen aanmelding voor nodig is, geldt vol is vol.
 3. Bij activiteiten waar wel een aanmelding voor nodig is, geldt vol is vol.
 4. De activiteiten worden in beginsel op basis van een planning georganiseerd.
 5. Bij activiteiten is het dragen van schoeisel door kinderen verplicht.
 6. Bij kinderen onder de zes jaar of bij medische redenen kunnen de ouders verplicht worden om te blijven.
 7. Activiteiten op een eigen locatie kunnen eveneens, maar dan geldt een toeslag van minimaal € 10 per keer voor de benzine of boven de 50 kilometer wordt € 0,19 per kilometer in rekening gebracht.
 8. Voor alle (besloten of op locatie) activiteiten geldt een aanbetaling van 50% van het verschuldigde en overeengekomen bedrag.
 9. Niet op tijd betalen, kan inhouden dat de gewenste datum en tijd aan een andere gegadigde wordt vergeven.
 10. Gedane aanbetaling wordt nimmer terugbetaald, maar de op tijd betaalde aanbetaling kan in uitzonderingssituaties in mindering worden gebracht op het verschuldigde bedrag van een andere (nieuwe) activiteit.
 11.  De Blije Papegaai kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Iedere aansprakelijkheid wordt afgewezen.
 12. Het aantal deelnemers kan tot 24 uur voor aanvang van de activiteit gewijzigd worden. 
 13. Indien tijdens de activiteit het aantal deelnemers minder is als afgesproken, dan dient voor het afgesproken aantal deelnemers betaald te worden.
 14.  Indien er meer deelnemers komen dan afgesproken, dan kan er tot 24 uur voor aanvang van de activiteit nog overlegd worden met de coördinator.
 15. Als er geen afspraken gemaakt zijn en afspraken door De Blije Papegaai niet per mail bevestigd zijn, dan is het uitdelen van snoep of drinken of zelf meegebrachte etenswaar niet toegestaan. 
 16. Het maximum aantal deelnemers op locatie is afhankelijk van de ruimte en de activiteit.
 17. Het minimum aantal volwassendeelnemers bij een besloten activiteit is vier personen.
 18. Voor kinderfeestjes geldt altijd een onder grens van zes kinderen, met andere woorden reserveert men een feestje voor vier kinderen, dan moet er voor zes kinderen worden betaald. Er vindt geen compensatie in geld of goederen plaats.
 19. Het aanbod van activiteiten en workshops kan per dag wisselen. Een niet (meer) op de website voorkomende aanbod, behoort dus niet altijd automatisch tot de mogelijkheden. 
 20. Bij overmacht (ziekte of andere legitieme reden) kan De Blije Papegaai de geplande activiteit niet laten doorgaan of verzetten of het geld terugstorten. 
 21. Bestellingen via de webshop blijven voor risico van de besteller. Tegen betaling van de kosten kunnen de bestelde goederen tijdens het transport verzekerd worden.
 22. Na ontvangst van de bestelling kan de besteller binnen veertien dagen aangeven dat de ontvangen zending niet compleet is (niet overeenkomt met de in de handleiding opgenomen inhoud).
 23. Geconstateerde onvolkomenheden (tijdens een feestje) aan geleverde goederen zijn en blijven het risico van de besteller.
 24. In alle onvoorziene omstandigheden ligt de beslissing altijd bij De Blije Papegaai.
 25. Kosten voortkomende uit juridische geschillen zijn volledig voor rekening van de eiser. Met andere woorden, stichting De Blije Papegaai vergoed bij veroordeling alleen het bedrag van de geleden schade.

 

Privacy mei 2018

 

Persoonsgegevens die De Blije Papegaai verwerkt

De Blije Papegaai verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik wordt gemaakt of is gemaakt van de workshops of kinderfeestjes van De Blije Papegaai of  informatie is aangevraagd of een bestelling is geplaatst via de webshop. Deze gegevens zijn zelf aan De Blije Papegaai verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die De Blije Papegaai kan verwerken:

- NAW-gegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Met welk doel verwerkt De Blije Papegaai de ontvangen persoonsgegevens. 

 • De Blije Papegaai gebruikt persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Dit kan zijn om:
  • Reservering workshop,
  • Kinderfeestje,
  • Uitnodigingen voor de verschillende mogelijkheden in het atelier en op locatie.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
  • Bestelde producten te kunnen leveren.
  • Betaalgegevens te kunnen vastleggen in de financiële administratie.
 • De Blije Papegaai verwerkt ook de persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is of wordt gesteld.

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als wettelijk verplicht is of nodig is voor de afhandeling er van. Wat betreft het mailingbestand ten behoeve voor uitnodiging workshop, kunt u zich zelf uitschrijven via een bericht te sturen naar DeBlijePapegaaiterherne@gmail.com

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Blije Papegaai verstrekt je gegevens niet aan derden en deze worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien de overheid wordt geïnformeerd, dan gaat een kopie van de verstrekte informatie naar de persoon waarover informatie is verstrekt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen en dus over beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar deblijepapegaaiterherne@gmail.com.  Foto’s die geplaatst zijn op social media, kunnen op verzoek worden verwijderd.

Social media en foto’s
Tijdens workshops en kinderfeestjes kunnen foto’s gemaakt worden voor promotie doeleinden, zoals website, facebook en instagram. Wil je dit liever niet, dan kun je dit aangeven voor de workshop of het kinderfeestje begint.